מתוך 'גלובס' 1
מתוך 'גלובס' (21.11.2013)

קטעים מתוך תשדירי טלוויזיה

מתוך 'פותחים יום', ערוץ 13

מתוך 'היום הזה', ערוץ 20

מתוך 'חדשות השבוע', כאן11

מתוך 'הכל כלול', ערוץ 10

מתוך 'אורלי וגיא', ערוץ 10