קובי ברוק
קובי ברוק,
מייסד, יו"ר וחבר ועד העמותה
הגר מאירסון

הגר מאירסון,
חברת ועד העמותה

טל פרנק

טל פרנק,
חבר ועד הביקורת

ענת טולנאי

ענת טולנאי,
חברת ועד הביקורת

טל שדה

טל שדה,
חברת העמותה

רחל פרנק

רחל פרנק,
חברת העמותה

לימור שיין

לימור שיין,
חברת העמותה

יהודית שחור

יהודית שחור,
חברת העמותה

אין תמונה

זיו אריוב,
חבר העמותה

אין תמונה

אחסן כעבייה,
חבר העמותה

קו מפריד
משרד עורכי דין

עו"ד זאב גולדוין,
ייעוץ משפטי

משרד רואי חשבון

הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי,
משרד רואי חשבון