"להוות כוח מניע לחופש, אהבה וחמלה כלפי כל בעל חי ובית חם לכלבים קשישים, כחלופה למזרק ההרדמה".

לאור היותה הגוף היחידי בינתיים, הפועל למען כלבים קשישים בישראל, הציבה העמותה את מטרותיה:

 •   להפעיל בית אבות לכלבים, בתנאי חופש, שיהווה בית חם וחומל לכלבים קשישים, שבעליהם כבר לא יכולים לטפל בהם.
 •   להפעיל הוספיס לכלבים שהרפואה אינה יכולה לעזור להם, שיהווה בית תומך לפרידה בכבוד ללא כאב וסבל.
 •   להפעיל מרכז שיקום לכלבים קשישים וכלבים פגועים.
 •   להפעיל מרכז תמיכה, יעוץ וסיוע לבעלי כלבים קשישים.
 •   לפעול לצמצום המתות החסד של כלבים קשישים בישראל.
 •   לפעול לקירוב והעצמת החמלה כלפי בע"ח בכלל, וכלבים קשישים בפרט.
 •   נמנע מהרג כל יצור חי.
 •   נפתח את שערינו בפני כל בעל חיים הזקוק למקלט והגנה.
 •   נהיה בית חם וחומל לכלבים קשישים להמשיך את חייהם בכבוד וללא סבל.
 •   נחזיק את הכלבים שאתנו בתנאי חופש, ללא כלובים או מכלאות!
 •   נמנע מהמתת חסד, ככל האפשר.
 •   נתמוך במאבקים נגד התאכזרות והתעללות בבעלי חיים.
 •   נפעל לקירוב ואהבת בעלי חיים בכלל וכלבים קשישים בפרט.