עמותה ישראלית לכלב הקשיש

טל':  054-4479950 קובי

כתובת למשלוח דואר:  כפר יהושע, ת.ד. 184, 3658200

דוא"ל:  ieda@ieda.org.il


כתובת:  כפר יהושע, מול תחנת הדלק במרכז הכפר